CINE SUNTEM?

Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA militează pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale și asociative în rândul antreprenorilor autohtoni și pentru apărarea și promovarea intereselor acestora. De asemenea, ADAA promovează activ rolul și importanța antreprenorială pentru dezvoltarea economică durabilă și sustenabilă a României. Asociația a fost înfiinţată în 2012 ca o nevoie stringentă a mediului antreprenorial de a găsi o platformă de comunicare şi promovare a modelelor de bună practică la nivel național și internațional. În plus, misiunea ADAA este de a sustine conștientizarea, atât individual, cât și colectiv, a importanței implicării femeilor în viața publică, în societate și în afaceri.

Fondatoare ADAA - Andreea Negru:

Doctor in economie, Andreea NEGRU are o experienta profesionala de peste 15 ani, din care 10 ani in activitatea non-guvernamentală și in comunicarea jurnalistică, corporativă și de public affairs. A pus bazele unei companii de consultanță și management în afaceri prin care oferă clienților consiliere in afaceri si in sfera comunicării. Promovează activ rolul și importanța antreprenorială pentru dezvoltarea economică durabilă și sustenabilă a României. Susține constientizarea atât la nivel individual, cât si colectiv, a importantei implicării femeilor in viața publica, in societate si in afaceri.

Cum?