PACTUL PENTRU MUNCĂ

PACTUL PENTRU MUNCĂ

Lansat în 2019, Pactul pentru Muncă are ca obiectiv identificarea soluțiilor  strategice viabile, care pe termen mediu și lung să contribuie la echilibrarea pieței forței de muncă în România și la crearea unui cadru legislativ necesar pentru o evoluție coerentă a pieței muncii. Pactul pentru Muncă este inițiativa CONAF împreună cu Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG), avînd ca partener Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA. Începând cu 2019 și continuând 2020 și 2021, în cadrul programului Pactul pentru Muncă au fost organizate conferințe la Cluj, Iași, București, Timișoara, Brașov și Constanța, respectiv în marile centre universitare din țară. La dezbateri au participat reprezentanți ai tuturor actorilor implicați în piața muncii: antreprenori şi manageri ai unor companii naţionale şi multinaţionale, patronate, mediu academic, autorități centrale și locale, guvern, renumiți specialiști în domeniu. Din BOARD-ul PACTUL PENTRU MUNCĂ, face parte și Președintele ADAA, Dna Andreea NEGRU.