International Summit on Disability Rights

Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA a fost singura asociație din România, reprezentată la lucrările primului Summit Internațional despre drepturile persoanelor cu dizabilități, la nivel mondial, care a avut loc în Istanbul, Turcia. Summitul este unic în lume. ADAA a primit premiul Excellence AWARD din partea US Institute of Diplomacy and Human Rights pentru promovarea incluziunii și sustinere femeilor in viața economică și in comunitate.