EDUCAȚI PENTRU VIAȚĂ

EDUCATI PENTRU VIATĂ

„EDUCAȚI PENTRU VIAȚĂ” este proiectul național inițiat de Asociația Națională a Antreprenorilor (ANAA), împreună cu Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton (ADAA) și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și este menit să susțină educația ca fundament național pentru dezvoltarea economică. Proiectul tratează teme importante ale societății românești la nivelul anului 2021 precum redresarea economică și importanța educației în noua economie, corelarea pieței muncii cu nevoile reale economice – nevoia de a educa tinerii de astăzi pentru meseriile de mâine, digitalizarea, noile generații de consumatori de servicii financiare, educația vocațională și importanța introducerii acesteia ca materie obligatorie în licee și nu în ultimul rând, competențele profesionale pentru noile generații de angajați.

Proiectul își propune: